Howies Thailand Homepage
Thailand 1999
Nong Khai
 
 
Allgemeines
Jormanee Beach
Wat Khaek
Mekong
Der Mekong bei Nong Khai

Feinsandige Ablagerungen am Mekong

Blick nach Laos

Der Mekong bei Nong Khai

Sonnenuntergang am Mekong